Ако не можете да заредите сайта си след като сте записали файловете на хостинга, обикновено става дума за някой от следните проблеми:

– показва страница The page cannot be displayed
– показва служебната страница на Host.bg „Този домейн е регистриран за един от нашите клиенти“.
– показва страница Forbidden (Error 403)
– показва страница Not Fond (Error 404)
– показва сайта, но негова стара версия
– показва чужда страница
– показва сайта, но не работят връзките и/или не се показват графиките

Причините за изброените проблеми могат да бъдат следните:

1. Сайтът не е зареден на хостинга.

2. Неправилно изписан URL в адресната лента на браузъра.

3. Сайтът е поставен в правилната директория, но без началната (индекс) страница.

4. Началната страница на сайта е поставена правилно, но е с някакво друго име, а не index.

5. Сайтът е поставен в неправилна папка.

6. Името на началната страница започва с главна буква – например Index.html (или Index.htm, Index.php, Index.shtml и пр.).

7. Има подходящ index файл, но не е изтрит index файла от служебната страница, която се показва докато се пусне истинският сайт.

8. Има подходящ index файл, но преди това в същата папка е имало друг index файл с друго разширение, който не е изтрит.

9. В индекс файла има неправилно зададен път до файловете и директориите, поради което не работят връзките и не се зареждат графични файлове.

10. Имената на папките и графичните файлове са с главни букви, а във връзките са указани с малки букви или обратно.

11. Отваряте сайта от кеша на вашия компютър – натиснете комбинацията от бутони Ctrl + F5 за рефреш.

12. NS записите са неправилни:
– въведени са погрешни А-записи
– не са изтрити старите А-записи
– не са променени Nameserver-ите (NS)
– въведени са погрешни неймсървъри (NS)

За повече информация относно насочването на домейна към хостинга прочетете материалите:
Как да насоча домейна си към хостинга, ако хостинга и домейна са на различни места?
Какво е DNS насочване на домейн към Host.BG?
Какво е Nameserver (Domain Name Server)?
Паркиране на домейни
Домейн информация
Как да насоча домейна си към даден IP-адрес?
DNS администрация

13. Неймсървърите са въведени правилно, но не са минали от 24 до 48 часа и DNS записите не са се опреснили.

14. Страницата не се зарежда поради моментна лоша свързаност с интернет.

15. Домейнът на сайта е изтекъл