Какво е защитена директория?

Това е директория (папка) от вашия сайт, за достъпа до която се изисква въвеждането на потребителско име и парола. В такава папка можете да сложите файлове, до които искате да имат достъп само ограничен брой хора.

Създаване на защитена директория

Изберете модул „Защитени директории“ от контролния панел и кликнете върху връзката „Добавяне на нова паролно защитена директория“.

Задайте име и парола. Въведете името на папка от сайта, която трябва да бъде защитена. Можете да въведете пътя до папката ръчно или да кликнете върху малкия бутон срещу полето – ще се появи прозорец, от който да изберете директорията. След това натиснете бутон „Създаване“.

Ако искате да защитите с парола достъпа до самия сайт, трябва да изберете root директорията (/www/root). В такъв случай от посетителите на сайта ви ще бъде изисквано потребителско име и парола още при отваряне на началната страница на сайта, т.е. при изписване в браузъра на домейн на сайта. Ако защитите с парола някоя „вътрешна“ папка името и паролата ще бъдат изисквани при кликване върху връзка от сайта, която води към защитената папка.

Редактиране на акаунт

Кликнете върху връзката „редактиране“ в реда на защитената директория. От страницата която се зарежда можете да смените зададената парола, да премахнете защитата на директорията или да добавите нов потребител, който да има достъп до същата директория.