– Първоначалното заплащане се извършва след направена поръчка в сайта на Host.bg.

– Във всеки следващ момент можете да проверите каква част от предплащането е изразходвана, както в контролния панел на облачната услуга: cloud.host.bg, така и в контролния панел на Host.bg:admin.host.bg.

– В cloud.host.bg цената на всички виртуални машини в Cloud VPS акаунта, взети заедно, на час може да се научи по следната пътека. В началната страница кликнете върху Потребителското име (в случая „My Name).

Информацията за цените се намира в основния таб „Overview“:

Цената на час за всички виртуални машини в акаунта е дадена в поле: „Hourly Price“

– Значението на останалите полета в тази секция е както следва:

„Outstanding amount“ – задължение. Когато тази стойност е отрицателна, значи предплатената сума не е изчерпана. Ако Outstanding amount е с положителна стойност, значи подновяването на абонамента не е направено навреме и ако не се реагира максимално бързо, акаунът ще бъде спрян.

„Payments“ – сума на последното предплащане.

„Monthly fee“ – това поле се използва при услуга с фиксирано потребление. Неговата стойност трябва да е 0.00.

– Напомняне за подновяване на абонамента ще получите при изразходване на 75% от внесената сума.

– За подновяване на услугата трябвa да използвате контролния панел на Host.bg – admin.host.bg.

– В лявото меню на admin.host.bg получавате информация за: „Оставаща сума“ и „Прогнозен срок на изчерпване“.

– Тъй като потреблението от един Cloud VPS е динамично, сумата за плащане, която се предлага има прогнозен характер. Тя се пресмята, като достатъчна, за да покрие потреблението от всички виртуални машини в акаунта за един месец. При желание да предплатите за по-дълъг период или при необходимост от посрещане на по-високо потребление можете да въведете съобразена с очакванията сума.