В главата (<head> </head>) на html документа се разполага заглавието на страницата (title).

Заглавието на html документа се изписва между таговете
<title> и </title>

Важно е една html страница да има зададено заглавие, тъй като търсачките (като Гугъл например) възприемат написаното между таговете <title> и </title> като най-важната информация за страницата. Заглавието трябва да съдържа  до 40-50 знака и да описва най-точно съдържанието на страницата.

Заглавието на html страницата се показва в синята лента в най-горната част на браузера.

ПРИМЕР:

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN“
„https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>

<html>
<head>
<title>Моята първа HTML страница</title>
</head>
<body>

Текст и графики.

</body>
</html>