Логовете служат за статистическа справка относто посещенията на сайта ви. Ако прецените, че не са ви необходими, може да ги изтривате.

В cPanel лог файловете са достъпни през инструментите в секция „Logs“.

В Hostbg  panel логовете са достъпни през инструментите в секция „Статистика и логове“. Лог файловете също така са достъпни през FTP в директория /www/logs

Допълнителни източници: Мога ли да получа FTP или Apache логове?