Можете да настроите сървъра да обработва обикновени htm и html файлове като SSI, т.е. все едно са с разширение shtml. За тази цел трябва да направите chmod 755 на файла и освен това да пуснете опцията XBitHack на Apache – това се прави като качите файл, който се казва .htaccess в директорията, в която искате html файловете да се обработват като shtml и във файла напишете следния ред:

XBitHack on

Повече за SSI може да прочетете на следния адрес:
https://httpd.apache.org/docs/1.3/howto/ssi.html