.htaccess представлява фактически файл с нулева дължина на името и с разширение htaccess след точката. Под Windows, Windows Explorer няма да иска да създаде файл с такова име, затова стартирайте Notepad, напишете съдържанието на файла, изберете File -> Save As… и тогава въведете името „.htaccess“.

Ако изобщо не успеете да зададете на файла название .htaccess, тогава запишете файла под друго име, например htaccess.txt, качете го на хостинга и след това през FTP клиента променете името му на .htaccess