Хостинг услугите на Host.bg НЕ могат да бъдат ползвани за:

– Хостване на порно съдържание
– Сайтове съдържащи хакерски програми или архиви
– Страници със софтуер за spam-ване
– Сайтове със съдържание, нарушаващо авторското право (mp3 файлове, видео филми, текстове и графики, които са обект на авторско право)
– Torrent сайтове
– IRC сървъри, ботове, скриптове, програми
– Сайтове със съдържание, нарушаващо законите на Република България

Подробна информация за условията за ползване на услугите на Host.bg можете да намерите в страницата: Условия за ползване.