Услугата Cloud VPS е от типа „Managed“ или „Управляема“. Тя представлява стъпка напред в обслужването на потребителите от конвенционалните VPS сървъри. Cloud VPS предоставя повече удобства и възможности на потребителя сам да създаде и управлява необходимата инсталация за пускане на своя сайт или уеб приложение:

– На първо място, инсталацията на операционната система и на необходимите уеб приложения се изпълнява с един клик още при конфигурирането на виртуалната машина. За целта са предоставени над 100 софтуерни темплейта. Те включват на практика всички популярни операционни системи и множество уеб приложения. Темплейтите са окомплектовани така, че да са подходящи за различни по сложност и натовареност уеб проекти.

– При избора на параметрите на VPS сървъра, може да се избере дали в инсталацията да бъде включен контролен панел за управление на уеб приложенията. Голяма част от клиентите са добре запознати и свикнали с контролните панели за споделен хостинг и включването им в новата инсталация би било от полза за безпроблемна миграция към виртуален сървър. За целта, темплейтите се предлагат в две допълнителни версии, с включени контролни панели: cPanel или Plesk.

– Контролният панел на Cloud VPS предлага разнообразни възможности за управление на хостинг ресурсите. В това число влизат настройки на заетото дисково пространство, процесорната квота, RAM паметта и др. При необходимост от посрещане на внезапни и неочаквани пикове в потреблението, може да се активира услугата „Автоматична настройка“ (Autoscaling). С нейна помощ получавате гаранция, че увеличеният брой посетители на сайта ви няма да се отрази на скоростта на зареждане.