За да създадете, изтриете или редактирате филтри влезте в меню „НАСТРОЙКИ“ и изберете „Филтри“. В секцията за филтрите кликнете върху бутона, на който е изобразен „плюс“ (+)

От дясната страна ще се зареди страница, в която в табличен вид са разпределени опциите:

Име на филтър – идентифицира всеки един филтър и се използва като връзка към него, при желание за редактиране или изтриване.

За входящата поща – определя кога да се прилага филтъра.

изпълнение на следните действия – задава какво действие да се извърши.

Изтриването на вече добавени условия или действие става чрез натискане на символа , който се намира след съответния ред.
За да запазите съответния филтър кликнете върху бутона „Запиши„.

Редактирането става като от Секцията „Филтри“ изберете филтъра, който ще редактирате.

Ако искате да изтриете даден филтър, кликнете върху него, отидете най-долу в секцията „Филтри“ и изберете бутона , след което кликнете върху „Изтрий“