Чрез модул Уеб пренасочване от контролния панел на домейна можете да насочите домейна си към някаква съществуваща страница.

Това не е DNS насочване, където е необходимо да въведете нови неймсървъри за домейна, нито е нещо подобно на А-записа, който сочи към IP-адреса на сайта. В случая уеб пренасочването е обикновен фреймов редирект към страницата, към която укажете да сочи домейна ви, поради което това пренасочване сработва веднага след записа на данните.

За да можете да ползвате услугата „Уеб пренасочване“ има определени изисквания, които са указани на страницата „Уеб пренасочване“ в контролния панел на домейна. Например неймсървърите на домейна, които са записани в модула Домейн информация, трябва да бъдат

redirns1.bgdns.net
redirns2.bgdns.net

Чрез уеб пренасочването можете да насочите към дадена страница както домейна си (www.domain.com и/или domain.com) така и някакъв поддомейн, т.е. адрес от типа subdomain.domain.com

Тъй като пренасочването е чрез фрейм е препоръчително в полето „Заглавие“ да укажете заглавието на страницата.

Чрез опцията „Запазване на пътя“ можете да укажете дали адреса на вашия домейн да остава в адрес-бара на брузера или след редиректа там да се вижда адреса на страницата, към която е направено пренасочването.

Можете да редактирате и триете направените пренасочвания съответно от бутони „Редактиране“ и „Изтриване“.