За трансфер на .bg домейн към Host.bg е необходимо да получим пълномощно, отговарящо на темплейта за регистрация на нов .bg домейн.
Препоръчваме трансферът да се извърши около датата на изтичане на домейна, тъй като при смяна на регистратора предплатеният период се губи. Трансфер може да бъде извършен само от настоящия регистрант на домейна, не по-късно от 6-тия ден след изтичането му.

Пълномощното трябва да бъде изпратено по един от следните начини:

– Електронно подписано на email – billing@host.bg. Подписаният файл трябва да е във формат .p7s или .p7m
Позволени символи в имената на файловете: „A-Z“, „a-z“, „0-9“, „-„, „.“ и „_“

– Нотариално заверено и изпратено по куриер/поща на адрес:
Хостинг ЕООД
София 1754
бул.“Шипченски проход“ №63

– Да подпишете пълномощното лично на място в нашия офис. В този случай не е необходимо то да бъде нотариално заверено.

За домейни запазени на юридически лица, пълномощното трябва да бъде подписано от управител или от упълномощено от него лице.

Относно трансфери на .bg домейни от Host.bg към друга компания е необходимо да се свържете с бъдещата компания те да ви кажат какви документи са нужни за трансфер към тях.