Не, трафикът към и от пощенските кутии не се отчита от индикатора за  трафик на хостинг пакета.