Партньорската програма предлага повече благоприятни възможности отколкото един риселърски панел. Партньорът не наема определени хостинг ресурси предварително. Той наема планове на споделен хостинг когато и колкото е необходимо за развитие на всеки проект. Обслужването на хостингите се извършва от Host.bg. С увеличаване на броя на клиентите и тяхното потребление се увеличават и приходите на партньора.