Много от търсачките, включително и Гугъл, отдават най-голямо значение не на метатаговете, а на текста в заглавието на страницата, т.е. на текста заключен между таговете <title> и </title>. Затова е необходимо да изберете възможно най-подходящото заглавие за страницата си, което с 3-4 думи да описва същността и съдържанието на страницата. Заглавието трябва да съдържа в едно кратко описателно словосъчетание или изречение най-важните ключови думи, като дължината на заглавието трябва да бъде в рамките на около 40-50 символа. Например заглавие на страница на английски за български имоти би могло да бъде „Bulgarian Real Estates“ или „Buy Real Estate in Bulgaria“ и пр.