Към всяка една страница от сайта ви е препоръчително да води поне по една статичнатекстова връзка, т.е. поне по една обикновена връзка с текстово съдържание от типа <a href=“page.htm“>Текст на връзката</a>. Гугъл отдава значение не само на „външните“ връзки, водещи от други сайтове към вашия сайт, но също и на „вътрешните“ връзки с които са обвързани помежду си страниците на сайта.