Цената на облачния (cloud) VPS се определя като сума от цените на отделните компоненти, които клиентът е включил в услугата. Ето списък на компонентите:

CPU
– Пресмята се като брой на ядрата, умножен по процента на използване на всяко ядро, умножен по цената за 1%.
– Отчитането става на всеки час.
– Цената на процесорния ресурс при спрян VPS е нула.

RAM
– Броят на наетите мегабайти се умножава по цената за мегабайт.
– Отчитането става на всеки час.
– Цената остава същата след спиране на машината. Паметта се освобождава и цената става нула след изтриване на виртуалната машина.

HDD
– Броят на запазените гигабайти за основния и SWAP дисковете взети заедно, се умножава по цената на час на гигабайт.
– Отчитането става на всеки час.
– Цената остава същата след спиране на машината. Цената става нула след освобождаване на диска, което става с изтриване на виртуалната машина.

Място за бекъп и темплейти
– За целта не се резервира място предварително. Заплаща се само използваното място, като размерът в гигабайти се умножава по цената за гигабайт.
– Отчитането става на всеки час.

IP адрес
– Първите два IP адреса на един CLoud VPS акаунт са безплатни.
– Всеки следващ IP адрес, независимо дали се използва за същата или за друга виртуална машина се тарифира.
– Цената остава същата след спиране на машините. IP адресите се освобождават, а цената им става нула след изтриване на виртуалните машини, които са ги ползвали.

Контролен панел
– Цената на лиценз за контролния панел (cPanel или Plesk) е включена в цената на темплейта.
– Първоначално, цената на лиценза се заплаща за един месец, независимо, че виртуалната машина може да се наеме за по-къс период.
– След първоначалния период, отчитането става на използван час.
– Цената на лиценза остава включена в цената на виртуалната машина след нейното спиране. Дължимата такса се нулира при изтриване на машината.

Автоматична настройка (Autoscaling)
– При активирането на тази опция се променят цените на компонентите, които могат да се настройват: CPU, RAM и HDD.

Свързаност
– 100 Mbps / 2 Mbps
– Мрежата на Host.bg има многократно резервирана свързаност към Интернет през всички големите Интернет доставчици в България и международни трасета. Host.bg е реализирал подсигуреност на мрежата си през две независими точки. При отпадането на която и да е от тях трафикът автоматично преминава през другата. Тестовете показват, че в такива случаи връзката се възстановява за по-малко от 10 секунди.