Съществуват няколко прости принципа, чието спазване ще ви гарантира поне 50% от успеха на вашата комерсиална дейност в интернет.

Насочване към определена целева аудитория (таргетиране)
Препоръчително е да се насочите към даден конкретен сегмент от пазара и да създадете повече или по-малко тясно специализиран сайт, чието съдържание е насочено към точно определена група потребители. Сайтовете които предлагат „всичко за всички“ не са най-подходящия вариант за развитие на електронен бизнес, особено за една малка организация или индивидуален разработчик, тъй като изискват много повече ресурси за създаването и развитието им. Освен това към тях е насочен „нетаргетиран“ трафик, т.е. посещават се от хора с всякакви интереси, от всякакви възрастови групи и всякакви географски региони. А много рекламодатели предпочитат да рекламират в тясно специализирани сайтове, за които е сигурно, че привличат „качествен“ трафик, т.е. посещения от хора, които се интересуват именно от конкретната материя, съответно от типа стоки и услуги, които рекламодателя продава. Например един производител на бебешки и детски храни е резонно да реши да рекламира в сайт с тематична насоченост към бременността, съвети за бъдещите майки и отглеждането на децата и т.н. Съдържанието на вашия сайт може да бъде насочено към много конкретна група хора по точно определен признак или комбинация от няколко признака: пол, възраст, географско местоположение, интереси и пр.

Придържане към добре позната дейност
Ако вие сте например професионален психолог, чието хоби е рисуването и история на изкуството, едва ли ще постигнете успех с изграждането на туристически сайт. Не е нужно да се хвърляте в „непознати води“ само защото сте чули, че сайтовете от дадена категория са много популярни и печеливши в интернет. Изберете за тематика на своя сайт материя която добре познавате и с която ви е приятно да се занимавате – обикновено това е професията или хобито. Така че за психолога от нашия конкретен пример ще бъде по-резонно да направи сайт за онлайн психологически консултации или например аукцион за произведения на изкуството отколкото сайт на някаква друга тематика.

Насочване към слабо разработени пазарни сегменти
Направете кратко маркетингово проучване на сайтовете от категорията към която сте решили да се насочите и ако откриете някоя слабо развита информационна „ниша“ или сегмент със слабо предлагане на стоки/услуги – насочете се натам. По този начин ще избегнете поне донякъде жестоката конкуренция с вече утвърдени сайтове на подобна тематика.

Малко „безразсъдство“ ще ви бъде полезно в планирането и анализите
Не винаги и не всичко може да бъде изчислено, изследвано и рационално анализирано. Понякога вероятно ще ви се наложи да действате осланяйки се на онова, което се нарича „интуиция“ или „шесто чувство“. Хората които само анализират, планират и се опитват с рационални методи да изчислят всяка стъпка от бъдещото развитие на една дейност често биват сковани от своя рационален анализ и планиране. Те само анализират и изчисляват, но не действат. В другата крайност са онези, които никога нищо не анализират и не планират – те също не стигат далече. Анализа и плана за развитие на бизнеса е добре да бъдат направени, но след като са готови ги заключете в чекмеджето.

Непрекъснато действие и експериментиране
Ориентираността към непрекъснато действие и експериментиране трябва да стане неизменна част от вашата „бизнес ценностна система“. Това е изключително важно и трябва дебело да се подчертае. Дори хаотичното действие е за предпочитане пред „регулираното“ бездействие; всяко действие, дори лошото и неправилно действие, е по-добро от бездействието. Непрекъснатото „вършене на нещо“, т.е. непрекъснатата работа над проекта и експериментиране, свързано с дейността, води до бързо и ефективно обучение, което от своя страна допринася за непрекъснати подобрения. Дори да „залитнете“ на даден етап в неправилна посока това ще способства да научите нещо ново и да натрупате опит, така че след това да продължите успешно напред.