След поръчка на VPS от сайта на Host.bg, виртуалната машина се създава автоматично с избраните в сайта параметри. В контролния панел на Cloud VPS  – cloud.host.bg можете да създавате и други виртуални машини по следния начин:

– Извикайте списъка с виртуални машини. Започнете създаването на новата машина с бутона: Create Virtual Machine.

– На първа стъпка изберете темплейт, който съдържа желаните от вас операционна система и уеб приложения. Прегледайте внимателно таблицата с информация за темплейта в дясната част на екрана: Template Details. Ако в темплейта има включен контролен панел, обявената цена ще бъде включена в цената на VPS-а. Освен това, трябва да съобразите параметрите на VPS-а с минимално изискваните от темплейта.

Продължете с бутон Next.

– След това трябва да изберете име на машината, име на сайта, който ще поставите на нея и парола за самата виртуална машина.

! Имайте предвид, че изборът на име на сайт не означава, че съответният домейн е насочен към IP адреса на виртуалната машина автоматично. Това трябва да бъде направено от контролния панел на регистратора на домейна. Ако това е Host.bg, насочването трябва да бъде направено в admin.host.bg.

Продължете с бутон Next.

– На стъпка 3 от процедурата изберете параметрите на виртуалната машина.

При избора на брой процесорни ядра (CPU Core) и на процент на използване на всяко от тях (CPU Priority), имайте предвид, че двата параметъра заедно формират цената на процесорния ресурс, поставена срещу полето CPU Priority.

Не е задължително за изберете създаването на SWAP диск. Този избор е полезен, когато наетата памет е на изчерпване и може да осигури работата на VPS-а в случай на недостиг на RAM памет.

Като стойност на Port Speed изберете „безкрайност“. Cloud VPS плановете на Host.bg нямат максимална стойност на трансферираните данни. Свързаността към българското и международното Интернет пространство е съответно 100 Mbps / 3 Mbps.

Продължете с бутон Next.

– В последната стъпка изберете дали автоматично да се създава бекъп и дали виртуалната машина да се създаде и стартира веднага след конфигурирането й.

Създаването на автоматичен или еднократен бекъп може да се изпълни и след пускането на машината.

Продължете с бутон Create Virtual Machine.

– След тази стъпка започва изпълнение на няколко технически задачи. Можете да следите за тяхното изпълнение в страницата на виртуалната машина:

! Имайте предвид, че заплащането на новата виртуална машина става от същата сметка по която сте заплащали Cloud VPS услугите досега. Това означава, че сумата в сметката ще започне да се изчерпва по-бързо. Ако след нейното изчерпване, не бъде заредена нова сума в рамките на три календарни дни, всички виртуални машини в акаунта се спират едновременно.