– От списъка с виртуални машини в контролния панел на облачния VPS – cloud.host.bg, изберете виртуалната машина, чиято инсталация искате да превърнете в темплейт.

– В страницата на виртуалната машина изберете опция Backups на меню Storage.

– Можете да превърнете един бекъп в темплейт с помощта на иконката Convert to Template в най-дясната колона Actions на таблицата с вече създадени бекъпи.

Системата автоматично предлага какви да са минималните изисквания за новия темплейт, като ги съобразява с използвания за неговата инсталация темплейт. Започнете генерирането на темплейта с натискане на бутона Convert Backup.

Статусът на задачата можете да проследите от таблицата Activity Log в страницата на виртуалната машина.

Новосъздаденият темплейт може да се използва при нови инсталации. Списъкът със собствени темплейти може да бъде извикан с бутона My Templates в главното меню на страница Templates List.