Host.bg предлага облачна услуга изградена с дистрибутиран сторидж за съхранение на данните. Той превръща съществуващата ИТ инфраструктура в гъвкава и динамична система за съхранение на данни и дава решение на комплексната задача за постигане на производителност, гъвкавост и мащабируемост едновременно, на приемлива за потребителя цена.

Дистрибутивният модел на управление на данните носи разнообразни предимства за поребителите:

– Повишава надеждността на услугата, защото елиминира тесните места в системата, като мрежовия интерфейс на традиционните SAN системи от една страна и централизираното управление на сторидж масива от друга.

– Дава възможност за предлагането на разнообразни Cloud VPS планове, подходящи за сайтове с различна натовареност, защото масивът за данни може да бъде съставен от носители с различна скорост на достъп.

– Позволява предлагането на ценово ефективни планове, защото не изисква използването на специализиран хардуер.

– Мащабируемостта и включването на нови ресурси в системата, когато потреблението го изисква, е максмално улеснено защото с добавянето на нови машини в облака едновременно се увеличават производителността на системата и размера на масива за данни.

Повече за дистрибутирания сторидж можете да научите тук.