HTML документите са съставени от две основни части –

1. Глава (head)
2. Тяло (body)

Началния и крайния тагове на главата са <head> и </head>
Началния и крайния тагове на тялото са <body> и </body>

Типичната структура на един html документ е

<html>
<head> </head>
<body> </body>
</html>

Текста, графиките, снимките и изобщо всичко което се вижда на монитора при отваряне на една html страница, се намира в „тялото“ (body) на страницата, т.е. между таговете <body> и </body>.