Host.bg предоставя панел за следене на този ресурс. Клиентът получава достъп до статистика за използваната памет и натоварването на процесорните ядра. От тях може да се установи надеждно дали ресурсът е достатъчен.