„Спам“ е популярен синоним на непоискана е-поща. Спам писмата съдържат предимно рекламно съдържание. Понякога спам писмата се разпращат с цел измама. Обяснимо е защо спамът е нежелан от получателите.

Българското законодателство разрешава разпращанетто на непоискани електронни съобщения при следните условия:

  1. получателят да не присъства в списъка с получатели, които не желаят да получават непоискана е-поща, поддържан от Комисията за защита на потребителя
  2. се изпращат до служебна или фирмена електронна пощенска кутия, а не до лична
  3. съдържат информация, че това е „непоискано съобщение“
  4. осигуряват възможност / линк за отписване от получаване на поща от изпращача

Внимание! Актуалната информация за тези изисквания трябва да бъде проверена в Закона за електронната търговия и тълкувана от юрист.

Дори легалните непоискани електронни съобщения в повечето случаи пресставляват проблем за получателите. За ограничаването на този поток, хостинг услугата предлага общи и лични средства за защита. Мейл сървърите на Host.bg изпълняват множество проверки на получаваната поща и нейните податели, стандартизирани в SMTP протокола, които водят до ограничаването на е-поща, която нарушава законовите изисквания.

Автоматичната защита обаче не само е невъзможна на 100%, но често е неприемлива за получателите. Едно от най-честите е опасението, че като спам може да бъде окачествено полезно съобщение. Попадането му в спам папката на е-кутията, въпреки, че осигурява резервна възможност за получаването му, също не е достатъчно безопасно за потребителите. В тази ситуация полезно решение може да бъде специализирана услуга за предпазване от спам.

Host.bg предлага на своите потребители световно признатата защитна платформа SpamExperts. От една страна тя осигурява богати възможноси за настройка на правилата за попадане на едно пристигащо съобщение в спам папката. От друга, SpamExperts събира информация за разпространението на спам от целия свят и изключително успешно се справя с разпознаването му.

SpamExperts е опция към хостинг плановете на Host.bg.