След като даден домейн бъде регистриран единственият собственик сте вие, за периода, за който сте го заплатили.

Удължаване срока на собственост на домейна може да направите по всяко време преди датата на изтичането му. За подробна информация вижте страницата: По какъв начин мога да доплатя?