 Пълномощно

За да направим заявка за регистрация на домейна и да оперираме с него, трябва да ни упълномощите пред Регистъра на домейни в областта „.bg“ и подобластите- Register.bg .

 Текстът на пълномощното можете да изтеглите от тук.

 Предоставяне на пълномощното:

Предоставянето може да стане по един от трите начина:

1. Подписване пред служител в офиса на Host.bg;

2. Изпращане по е-поща на документа, подписан с електронен подпис.

– Подписът трябва да бъде личен в случай на регистрация от физическо лице или фирмен на името на МОЛ или официален представител, когато регистрацията се прави от фирма или организация.

– Признават се подписи, издадени от българските доставчици: b-trust, i-notary, spektarorg, stampit.

– Подписаните файлове трябва са във формат (т. е. да имат разширение) P7S или P7M. Документи, подписано с помощта на съществуващи в уеб услуги за подписване, които генерират файлове с различни разширения, не се приемат.

3. Изпратено по пощата. В този случай е задължително пълномощното да е нотариално заверено!