В менюто Tools изберете Accounts.

Маркирайте вашия мейл акаунт и кликнете на Properties.

От горното меню на панела изберете таба Advanced

В полето Incoming server (POP3 или IMAP) можете да замените порт 143 с порт 993 ако работите сIMAP протокол или порт 110 с порт 995, ако работите с POP3.

Заедно с промяната на портовете трябва да маркирате опцията: This server requires encrypted connection (SSL), непосредствено след полето Incoming mail server.

! Ако пощенският ви сървър е mail.host.bg, нямате възможност да работите с IMAP протокол. В този случай можете да направите заявка за преместване на вашите пощенски кутии на мейл сървър с поддръжка на IMAP от контролния панел.

В полето Outgoing server (SMTP) можете да замените порт 25 с порт 587. Заедно с промяната на портовете трябва да маркирате опцията: This server requires encrypted connection (SSL) непосредствено след полето Outgoing server.

! Използването на алтернативните портове е решение на проблема с неработещ порт 25, което е често срещано, тъй като много Интернет доставчици блокират този порт.