Стартирайте Outlook 2010 като кликнете върху иконката на Desktop.

От меню Info изберете Account Settings

В прозореца Account Settings маркирайте вашия акаунт и след това кликнете на бутона Change

В новия прозорец натиснете бутона More Settings

В следващия прозорец изберете таб Advanced

Промяна на портове при работа с IMAP:

В полето Incoming server (IMAP) можете да смените порт 143 с порт 993. Заедно с това трябва в полето „Use the following type of encrypted connection“ изберете  SSL.

В полето Outgoing server (SMTP) можете да смените порт 25 с порт 587. Зaедно с това в полето „Use the following type of encrypted connection“ трябва да изберете TLS

! Използването на TLS или SSL връзка и съответните портове е решение на проблема с неработещ порт 25, което е често срещано, тъй като много Интернет доставчици блокират този порт.

Промяна на портове при работа с POP3:

В полето Incoming server (POP3) можете да смените порт 110 с порт 995. Заедно с това трябва да маркирате опцията „This server requires an encrypted connection (SSL).

В полето Outgoing server (SMTP) можете да смените порт 25 с порт 587. Зaедно с това в полето „Use the following type of encrypted connection“ трябва да изберете  TLS

! Използването на TLS или SSL връзка и съответните портове е решение на проблема с неработещ порт 25, което е често срещано, тъй като много мейл сървъри блокират този порт.

След като сте конфигурирали всичко според желанията и нуждите си кликнете върху бутона ОК. Ще се върнете в прозореца където въведохте името и фамилията си. Кликнете „Напред“ (Next).

Вашата програма ще направи проверка дали всички настройки са направени коректно и ако е така ще видите следния прозорец.

Натиснете „Затвори“ (Close), след което „Край“ (Finish).