Стартирайте Outlook 2007 като кликнете върху иконата на Desktop.

В менюто Tools изберете Account Settings

В прозореца Account Settings маркирайте вашия акаунт и след това кликнете на бутона Change

В новия прозорец натиснете бутона More Settings

В следващия прозорец натиснете таба Advanced

В полето Incoming mail server можете да замените порт 143 с порт 993 ако работите с IMAP протокол или порт 110 с порт 995, ако работите с POP3.

Заедно с промяната на портовете трябва да маркирате опцията: This server requires encrypted connection (SSL), непосредствено след полето Incoming mail server.

В полето Outgoing server (SMTP) можете да замените порт 25 с порт 587, „Use the following type of encrypted connection“ изберете TLS.

! Използването на алтернативните портове е решение на проблема с неработещ порт 25, което е често срещано, тъй като много Интернет доставчици блокират този порт.

Натиснете OK

В отворения прозорец Internet E-mail Settings натиснете бутона Test Account Settings

Затворете тестовия прозорец с Close

Натиснете бутона Finish