Стартирайте Outlook 2003 като кликнете върху иконката на Desktop.

В менюто Tools изберете E-mail Accounts

Маркирайте радио-бутона view or change existing e-mail accounts, натиснете Next

В прозореца E-mail Accounts маркирайте вашия акаунт и след това кликнете на бутона Change

В новия прозорец натиснете бутона More Settings, в следващия прозорец натиснете таба Advanced

В полето Incoming mail server можете да замените порт 143 с порт 993 ако работите с IMAP протокол или порт 110 с порт 995, ако работите с POP3.

Заедно с промяната на портовете трябва да маркирате опцията: This server requires encrypted connection (SSL), непосредствено след полето Incoming mail server.

В полето Outgoing server (SMTP) можете да замените порт 25 с порт 587, заедно с промяната на портовете трябва да маркирате опцията: This server requires encrypted connection (SSL)непосредствено след полето Outgoing server.

! Използването на алтернативните портове е решение на проблема с неработещ порт 25, което е често срещано, тъй като много Интернет доставчици блокират този порт.

Натиснете OK

В отворения прозорец Internet E-mail Settings (POP3) натиснете бутона Test Account Settings

Затворете тестовия прозорец с Close

Затворете последния прозорец с Next -> Finish