След стартирането на мейл клиента – кликнете с десен бутон на мишката върху името на пощенската кутия, за която ще правите промените и изберете „Настройки“

В новия прозорец извикайте „Настройки на сървъра“ и в съответните полета „Порт“ и „Сигурност на връзката“ променете стойностите.

Ако използвате IMAP протокол за достъп до сървъра, можете да сменяте алтернативно следните портове:

Без SSL – 143
С SSL – 993

! Ако пощенският ви сървър е mail.host.bg, нямате възможност да използвате IMAP протокол. В този случай можете да направите заявка за преместване на вашите пощенски кутии на нов мейл сървър с поддръжка на IMAP от контролния панел.)

Ако сте избрали POP3 протокол за работа със сървъра, алтернативните портове са:

Без SSL – 110
С SSL – 995

За изходяща поща:

Отидете в меню „Изходящ Сървър (SMTP)“. Маркирайте изходящия сървър, който ще променяте – например mail3.host.bg и изберете „Промяна“

В новия прозорец, имате възможност да смените порт 25 с такъв за защитена връзка – 587
Заедно с промяната на порта в полето „Защита на връзка“ трябва да изберете STARTTLS.