От 01 декември 2016 г. организацията, която урежда правилата за регистрация на домейни ICANN  въведе промени в две  от процедурите, свързани с обслужването на домейните:

– Промяна на данни за регистранта
– Трансфер на домейн от един регистар към друг

1. Промяна на данни за регистранта

Процедурата по промяна на данните за собственост на вече регистриран домейн е наречена от ICANN „трансфер между регистранти“. Тя може да представлява прехвърляне на собствеността на домейна от един регистрант на друг или само корекция на данните от страна на регистранта.

Данните, чиято промяна се следи са:
– име на регистранта
– име на фирмата или организацията, собственик на домейна (ако е обявена такава в акаунта)
– мейл адрес на регистранта

След 01.12 2016 г. промяната на административни данни може да се изпълни само след потвърждение от двете страни, условно наречени „текущ“ и „нов“ регистрант. Е-поща за потвърждение на извършените промени се изпраща към текущия и новия собственик.

Внимание! Дори в случаите, в които имейл адресът на регистранта не се променя, се изпращат 2 писма и регистрантът трябва да върне 2 потвърждения.

Валидността на поканите за потвърждение е 60 дни. В този период заявката за промяна е със статус “чакаща”. Само ако регистрарът получи потвърждение на двете покани, данните и собствеността на домейна се променят. При непотвърждаване на едната от поканите или при липса на реакция, процедурата по промяна на собствеността пропада и домейнът запазва настоящите данни за регистрант.

Събджект и подател на мейлите от регистрара за промяна на данни са:

– Мейлите се изпращат от „do_not_reply@myorderbox.com“
– Събджект:
Change of Registrant request for domain name – Current Registrant. Action Required.
Change of Registrant request for domain name – New Registrant. Action Required.

Заявка за промяна на информацията се изпълнява, както и досега от меню “Домейн информация” на контролния панел admin.host.bg. Писмата за верификация до новия и стария регистрант се изпращат веднага след заявката.

Внимание! Данните задължително трява да се въвеждат на латиница. Ако това не се направи, софтуерът автоматично ги транслитерира – т. е. заменя кирилските знаци с латински. За тази операция се използва една от популярните схеми, което може да не съответства на вашето лично изискване за изписването на латиница. Това може да доведе до необходимост от извършването на следваща промяна на данните и загуба на допълнително време. Затова е препоръчително да се съобразите с това изискване на ICANN.

Данните трябва да бъдат пълни, коректни и при необходимост (и изискаване на регистрара) да могат да бъдат доказани.

Ако настоящият имейл адрес е недействителен и собственикът не може да верифицира заявката за промяна е необходимо да изпрати на регистрара попълнена собственоръчно бланка по образец на регистрара + документ за идентификация на регистрант:
– за физическо лице: лична карта, шофьорска книжка
– за юридическо лице: удостоверение за актуално състояние

Регистрантът може да изпрати тези документи на Host.bg, а ние да ги препратим на Регистрара за съответния домейн. Когато регистрантът изпълнява самостоятелно тази операция, адресът за подаване на информация e compliance@resellerclub.com в случай, че Reseller Club е регистрарът за домейнa, обект на промяна. Host.bg работи с Reseller Club за глобалните (TLD) домейни от типа .com, .net и т. н. както и за новите глобални домейни от типа .top, .xyz и т. н. Ако не сте сигурни към кой регистрар трябва да изпратите документите, моля портърсете помощ от Host.bg.

За смяната на данните за административен, технически и финансов контакт не са необходими потвърждения и не се изпращат имейли от регистрара.

Имайте предвид че е възможно временно преустановяване на активността на домейна, в случай че мейлът на регистранта не се верифицира в рамките на 14 дневен срок от заявката за промяната. Процедурата по верификация е въведена от ICANN през 2014 г. и съгласно нея всеки регистрант трябва да потвърди валидността на данните, с които регистрира домейн до 14 дни след регистрацията му или след покана да ги верифицира, което регистрарът има право да направи по всяко време. Двете процедури не са взаимно зависими, но е възможно поканата за потвърждение на промяна на административните данни да бъде разгледанa от регистрара също и като покана за верификация за данните за домейн.

2. Трансфер на домейн от един регистар към друг

Стандартният трансфер на домейн от един хостинг доставчик към друг представлява промяна на регистрара. Процедурата е различна, когато двата доставчика ползват един и същи регистрар. Кой е текущият регистрар за всеки домейн може да бъде установено от публичния Whois справочник.

След като се инициира трансфер за един домейн, на мейла за административен контакт на собственика се изпраща покана за потвърждение на трансфера. То се изпълнява с кликване върху линка за потвърждение, наличен в мейла. Валидността на този линк е 5 дни. След потвърждение от административния контакт следва период за потвърждение от настоящия регистрар, който отнема до 7 дни.

Внимание! Ако в поръчката за трансфер са въведени различни данни от посочените в Whois справочника за домейна, се смята, че заедно с трансфера ще бъде извършена и процедура по смяна на собствеността на домейна. В този случай трябва да бъдат направени три потвърждения – едно за трансфера и двете описани по-горе за смяната на административни данни.

В случай, че заявката за трансфер между регистранти се одобри и от двете страни, се изпраща имейл до новия административен контакт за потвърждение на трансфера.

Речник:

ICANN – организацията, която урежда правилата на регистрация на всички домейни – глобални и регионални

Регистър – организациия или фирма, която е придобила правото да определя правилата и да организира регистрацията на определен брой глобални или регионални домейни – например Verisign обслужва домейна .com, a Регистър БГ обслужва регионалните домейни .BG и .БГ. Регистърът може да изпълнява ролята и на Регистрар

Регистрар – фирми или организации, които са получили правото да регистрират домейни – например Reseller club

Доставчик – регионален регистратор на домейни, например Host.bg

Регистрант – собственикът на домейна