За да пресметнете процесорният ресурс, който ползвате, трябва да умножите броя на виртуалните ядра по процента на използване, който е гарантиран за всяко от тях. Това е минималният ресурс, който ще получите. В зависимост от потреблението на останалите VPS-и на сървъра, можете да използвате до 100% от ресурса на наетите виртуални ядра. Така например за сървър с честота на процесора 3 GHz:

Ако сте наели едно ядро на 100%
– имате гарантирани 100% x 1 core = 3 GHz
– максималният ресурс остава: 100% x 1 core = 3GHz
Ако сте наели две ядра на 10%
– имате гарантирани 10% x 2 core = 600 MHz
– максималният ресурс е: 100% x 2 core = 6 GHz
Ако сте наели четири ядра на 5%
– имате гарантирани 5% x 4 core = 600 MHz
– максималният ресурс е: 100% x 4 core = 12 GHz