SSL сертификатите осигуряват високо ниво на сигурност при преноса на данни. Затова се използват за защита на лични данни, на информацията от кредитни и дебитни карти и др. Сертификатите са задължителни за електронни магазини и услуги с електронно разплащане.

Използването на SSL сертификат не позволява информацията да попадне при някой, до който не е адресирана. Освен това тя е защитена от промени по време на преноса до получателя. Изпращачът и получателят могат да потвърдят идентичността на отсрещната страна и да получат увереност, че са се свързали с оригиналния източник на информация. Затова сертификатите са много подходящи за водене на официална търговска или друг вид кореспонденция.

Заедно с повишаване на сигурността при преноса на информация, SSL серификатът изгражда доверие в един сайт. Създава му имидж на сигурен информационен източник или услуга, а това винаги има положително влияние за бизнеса, свързан със сайта.

Има три основни типа SSL сертификати. Обикновени, Wildcard и EV SSL сертификати:

  • Обикновените SSL сертификати не могат да се използват за повече от един домейн или поддомейн. За това, ако имате нужда от SSL сертификат за друг домейн (поддомейн) трябва да си закупите отделен.
  • За разлика от обикновените, Wildacard SSL сертификатът е валиден за всички поддомейни на даден сайт. По-удобно е, когато сертификатът предоставя неограничен брой сървърни лицензи. Това означава, че може да бъде инсталиран едновременно на уеб сървър, мейл сървър, интранет сървър и т. н.
  • Съществуват и т. нар. EV (Extended Validation) SSL сертификати. Те се издават на юридически лица и удостоверяват автентичността и произхода на фирмени уеб сайтове, което създава допълнително доверие в техните потребители. Могат да бъдат разпознати по начина на показване в браузърите. Визуализират се с допълнителна зелена лента в адресната лента на браузъра, което ги отличава от останалите сертификати.

Повечето сертификати включват парична гаранция. Клиентът може да претендира за нея, ако докаже, че е претърпял загуби в резултат на компрометиране на някой от атрибутите на защитената със съответния сертификат връзка.

Издаването на сертификата зависи от неговия тип. За обикновените и Wildacard сертификатите трябва да се изпълни процедура в две стъпки, което може да стане изцяло по електронен път. Сертификатите с разширена валидация изискват попълването на хартиени документи.

Сертификатите не се подновяват, както домейните напромер. Удължаване на действието на един сертификат се случва с неговото преиздаване.

Host.bg предлага сертификати с разнообразни параметри от няколко реномирани доставчика.