Когато търсите най-подходящите ключови думи за заглавието (title) и  метатаговете за описание и ключови думи (а и за „тялото“ на страницата), изхождайте от гледната точка на ползвателите на интернет, т.е. трябва да сте наясно какви ключови думи биха ползвали юзерите, за да търсят информация в съответната област. Неправилния подбор на ключови думи и фрази, т.е. на такива ключови думи и словосъчетания, които просто не се ползват от юзерите в интернет за търсене в търсещите машини, е в състояние да провали цялата ви SEO кампания. Необходимо е да подберете не просто някакви ключови думи, а онези от тях, които „удрят“ право в целта (highly targeted keywords). В тази задача може да ви помогне страницата на pay-per-click търсачката Overture (собственост на Yahoo) https://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/ Отидете на страницата, впишете някаква дума или словосъчетание в полето и натиснете бутона. Напишете например business или football. Като резултат се връща информацията колко пъти тази дума е била използвана в различни комбинации от думи и в словосъчетания от юзерите за последния месец. По този начин можете да проверите популярността на подбраните от вас ключови думи – доколко често те се ползват при търсене в интернет.