Отличен инструмент за улеснение при изграждане на уеб страници е функцията include(). Чрез нея може да включвате различни файлове в „тялото“ на други файлове. Това спестява доста труд, като в същото време прави кода много по-изчистен и лесен за манипулиране.

Синтаксисът на функцията е include(„име на файл“), т.е. в кръглите скоби се записва името на файла, който трябва да бъде извикан. Например за да бъде включен в дадена страница файла menu.php трябва на мястото в страницата, където желаем да се вижда съдържанието на menu.php да напишем

include(„menu.php“)

По този начин може да извикате множество различни файлове на различни места в даден уеб документ.

Да предположим, че имате сайт с множество страници, като всяка страница е изградена от 3 части:
– горна част (header), в която са разположени логото на сайта и хоризонтално меню с връзки
– ляво меню с връзки
– централна част, където е поместена някаква информация, различна за всяка страница

Два от тези три елемента – горната част и лявото меню – се повтарят във всяка от страниците. Ако трябва да направите всички страници само с HTML ще се наложи да копирате навсякъде един и същ код за хедъра и лявото меню. Може да избегнете това, като направите отделни документи за горната и лявата част на страниците и след това ги включите чрез фунцията include() във всички файлове на местата, където трябва да се покажат.

Нека да направим отделна php страница за горната част, която да представлява таблица с два реда. В първия ред ще поставим графичен файл с логото на сайта, а втория ще представлява хоризонтално меню с няколко линка. Отворете някакъв текстов редактор, например Notepad, и напишете в него следния код:


<table width=“400″ border=“0″ cellspacing=“0″ cellpadding=“0″>
<tr>
<td>
<img src=“header.jpg“ width=“400″ height=“200″ />
</td>
</tr>
<tr>
<td>

<a href=“page1.php“>Линк1</a> |
<a href=“page2.php“>Линк2</a> |
<a href=“page3.php“>Линк3</a> |
<a href=“page4.php“>Линк4</a> |
<a href=“page5.php“>Линк5</a> |
<a href=“page6.php“>Линк6</a> |
<a href=“page7.php“>Линк7</a>

</td>
</tr>
</table>

След това съхранете страницата като header.php

Предварително трябва да имате изработен графичния файл header.jpg, който изпълва „главата“ на страницата и съдържа логото на сайта.

Файла може да има следния вид:

Забележете, че в така написания код няма никакви отварящи или затварящи документа тагове, освен таговете на самата таблица. Няма и никакви php елементи. Езика PHP позволява да вземете произволно „парче“ HTML код и да го съхраните във вид на самостоятелна PHP страница като просто го запишете във файл с разширение .php Тези качества на езика са му създали славата на гъвкаво и мощно средство за манипулиране на уеб документи.

Сега да създадем лявото меню, което също ще поместим в таблица и ще съхраним като отделен файл под името leftmenu.php За целта напишете в текстовия редактор следния код:


<table bgcolor=“#dddddd“ width=“100″ border=“0″ cellspacing=“0″ cellpadding=“0″>

<tr>
<td>
<ul>
<li><a href=“page1.php“>Линк1</a>
<li><a href=“page2.php“>Линк2</a>
<li><a href=“page3.php“>Линк3</a>
<li><a href=“page4.php“>Линк4</a>
<li><a href=“page5.php“>Линк5</a>
<li><a href=“page6.php“>Линк6</a>
<li><a href=“page7.php“>Линк7</a>
</ul>
</td>
</tr>
</table>

Запишете горния код като leftmenu.php Вида му ще бъде следния:

Сега остава да създадем една от страниците, където файловете header.php и leftmenu.php ще бъдат вмъквани чрез функцията include(). Например това може да бъде началната страница на сайта index.php За да я създадете сложете в редактора следния код:

<html>
<head>
<title>Пример за ползване на include()</title>
</head>

<body>

<table width=“400″ border=“0″ cellspacing=“5″ cellpadding=“0″>

<tr>
<td colspan=“2″>

<?php
include („header.php“);
?>

</td>
</tr>

<tr>
<td>

<?php
include („leftmenu.php“);
?>

</td>
<td>
<p>
Това е пример, който показва
използването на функцията include() за вмъкване на
различни документи в друг документ. В случая станиците
header.php и leftmenu.php са вмъкнати в index.php
</p>
<p>
По този начин се пести труд и кода изглежда „по-чист“.
</p>
</td>
</tr>
</table>

</body
</html>

Запишете горния код като файл с название index.php Когато заредите index.php в браузъра включените страници ще се появят съответно в горната и лявата част на документа:

По същия начин можете да включите файловете header.php и leftmenu.php в произволно количество страници. Ако решите да промените нещо по хедъра или лявата част на страниците ще се наложи на направите промени единствено в двата файла, като тези промени веднага ще се отразят във всички страници, където сте включили файловете.

В случай, че трябва да вмъкнете в някакъв документ външен за вашия сайт файл ще е необходимо да запишете пълния път до файла, например:

<?php

include(„https://domain.com/folder/file.php“);

?>