phpMyAdmin е инструмент разработен с програмния език PHP и проектиран да управлява MySQL база данни отдалечено през Интернет. Той може да създава/изтрива/променя таблици и колони в таблици, да изпълнява SQL заявки, да създава и управлява индекси и ключове, да управлява привилегии, да извежда данни в различни формати и има превод на български.

За достъп до phpMyAdmin изберете Databases / phpMyAdmin в cPanel или Хостинг / MySQL база данни / таб Бази данни / сектор Имате ? бази данни в Hostbg панел – виж илюстрацията: