Когато правите подновяване на съществуващ хостинг или домейн номерът на поръчката се генерира в контролния панел, раздел „Плащания“ (бутон ПЛАЩАНИЯ от горното меню).