Как може да се загуби една година при трансфериране на домейн име от един регистратор при друг?

Това е риск, който повечето хора не осъзнават и ето в какво се състои той:

При всеки трансфер на домейн има въвлечени три страни:

– собственика на домейна;
– новият регистратор;
– старият регистратор;

Обикновено домейнът се трансферира преди да изтече срока на регистраиция и се подновява с новия регистратор. В резултат на този трансфер една година се прибавя към срока на регистрация на този домейн. Таксата за тази прибавена година се плаща на новия регистратор.

Съществува обаче ситуация, при която като че ли тази една година не се прибавя при трансферния процес. Трябва да се разбере тази подробност, за да не допуска тази грешка.

Обикновено, когато изтече регистрацията на едно домейн име, то не се изтрива моментално. Регистраторът на домейна е длъжен да изтрие домейна в рамките на 45 дни, ако домейнът не е подновен.

Само за пример нека предположим, че домейнът изтича на 01.01.2001г. и е регистриран при Регистратор А.

– на 03.01.2001 (след като домейна вече е изтекъл) вие доплащате домейна при Регистратор А. Домейнът е изтекъл, но още не е изтрит, така че спокойно вие го подновявате при Регистратор А и това означава новата дата на изтичане на регистрацията на този домейн да се счита 01.01.2002г.;

– на 10.01.2001г. вие решавате да трансферирате домейна при Регистратор Б;

– трансферът би трябвало да добави една година към срока на регистрация и датата на изтичане на регистрацията вече да е 01.01.2003г.;

– истината обаче е друга: ако има доплащане на домейна в 45 дневния период на автоматично подновяване (45 day auto-renewal period), добавените години се премахват – в нашия пример това означава, че датата на изтичане на домейна се връща на 01.01.2002г.

Крайният ефект е, че не се прибавя една година към регистрацията на трансферирания домейн. Важно е да се отбележи, че тази една година всъщност се добавя. Причината защо датата на изтичане на регистрацията не отразява доплащането е, че годината, добавена в подновителния период със стария регистратор се възстановява на същия регистратор от Регистъра.

В тази ситуация може да се направи следното:

ВАЖНО!  Не трансферирайте домейн от един регистратор към друг през 45 дневния период на авто-подновяване (45 day auto-renew period) веднага след изтичане регистрацията на домейна. В нашия пример, ако домейна изтича на 01.01.2001г., не го трансферирайте преди 15.02.2001г.

– Ако вече сте направили тази грешка, единствената опция е да поискате възстановяване на сумата, заплатена за подновяване на домейна при стария регистратор. Шансът да си получите платената сума е твърде малък, защото повечето фирми регистратори не са запознати с тази подробност и тя не е описана в техните правила за възстановяване на платени суми (refund policy).