Някои основни положения от синтаксиса на PHP бяха споменати в по-горните материали, а именно:

– PHP скриптовете имат начален таг <?php и краен таг ?>
– текст написан след командата echo и затворен в кавички се показва на екрана
– всяка конструкция в PHP завършва с точка и запетая
– html таговете могат да се вмъкват в php кода

По отношение на кавичките в PHP съществува следната особеност – израза след командата echo, който искаме да се покаже на екрана, трябва да е затворен в кавички, но ако израза е ограден в двойни кавички и в същото време решим да сложим кавички и на някоя дума вътре в израза, PHP ще ни върне съобщение за грешка. Например ако напишем

<?php

echo „Тези думи ще „изскочат“ на екран“;

?>

софтуера няма да разчете израза, тъй като ще приеме кавичката пред думата „изскочат“ за край на инструкцията и ще търси завършващите точка и запетая, каквито разбира се там няма, тъй като това не е края на израза. За да е възможно на екрана да се изобразят кавичките, употребени вътре в инструкцията, е необходимо пред тях да се сложи наклонена наляво черта, т.е. правилния код ще бъде:

<?php

echo „Тези думи ще \“изскочат\“ на екран“;

?>

С други думи, кавичките вътре в php инструкциите могат да се покажат ако са във формат \“

Същото правило важи и за стойностите на атрибутите в xhtml тагове, където според изискванията на XHTML трябва да се поставят кавички. Например ако искаме да изобразим центрирано заглавие чрез тага h1 и неговия атрибут align, който да е със стойност center правилния код ще бъде:

<?php

echo „<h1 align=\“center\“>Това заглавие е центрирано</h1>“;

?>

докато кода с обикновени кавички ще върне грешка, защото ще бъде неправилен:

<?php

echo „<h2 align=„center“>Това заглавие е центрирано</h2>“;

?>

Както в HTML съществува таг за коментар (<!–Коментар–>), така и в PHP могат да се пишат коментари, които не влияят върху изпълнението на скрипта и служат за записване на текстове за обяснение и подсещане. Съществуват тагове за коментар на един ред и таг за коментар на няколко реда.

Таговете за едноредов коментар са // и #
Тага за многоредов коментар е /* */

ПРИМЕР ЗА КОМЕНТАРИ В PHP

// Това е коментар на един ред

# Това също е коментар на един ред

/* Това е коментар
разположен на
няколко реда */