Ако е възможно направете навигацията на сайта си от обикновени текстови хипервръзки. Флаш-бутоните и различни подобни „глезотии“ може да изглеждат много ефектно, но са безполезни от SEO гледна точка.

Наименовайте бутоните просто и ясно, така че юзерите да разбират къде (до каква информация) ще ги отведе даден бутон. В „тялото“ на страницата по възможност също използвайте прости текстови линкове.  Използвайте ключови думи в текста на хипервръзките винаги когато това е възможно, избягвайте наименования на връзките от сорта <a href=“https://domain.com“>натиснете тук</a> и пр.

Пазете структурата на сайта опростена, не го претрупвайте с безкрайни вложени една в друга папки (директории). Препоръчително е юзерите да могат да достигнат до всяка една страница от сайта максимум с 3-4 кликания. Препоръчително е от всяка вътрешна страница да имате линк към началната страница (homepage).