Показване на текущата дата
За да покажете текущата дата на страницата си поставете в нея следния ред:

<!–#echo var=“DATE_LOCAL“ –>

Елемента „echo“ просто „изплюва“ стойността на променливата. Има определен брой стандартни променливи, които са приемливи за CGI програмите.
Също така можете да дефинирате ваши собствени променливи с поставянето на елементи.

Ако например не харесвате формата в който се извежда информацията за датата, можете да използвате config елемент с timefmt атрибути, за да промените този формат:

<!–#config timefmt=“%A %B %d, %Y“ –>
Днес е <!–#echo var=“DATE_LOCAL“ –>

Добавяне на файл в друг файл
Ако имате файл с име „hello.shtml“ и искате да го добавите във файл с име „world.shtml“, добавете следния ред във файла „world.shtml“:

<!–#include virtual=“hello.shtml“ –>

Показване датата на последната промяна на страницата
Документът беше последно променян на:
<!–#flastmod file=“index.html“ –>

Елементът е също част от „timefmt“ конфигурацията.