Най-добре е домейнът да е съставен от една дума, но почти всички думи от английския речник, а доста и от българския, са вече регистрирани, особено на dot-com. Ако непременно държите домейнът ви да бъде one-word, тогава можете просто да си измислите нова дума. Има доста успешни сайтове, които се помещават под подобни домейни. Пример за такъв сайт е www.wikipedia.org – безплатната енциклопедия, която се попълва от самите юзери. Wiki означава „бърз“ на хавайски и към тази дума е добавена „pedia“, т.е. края на думата encyclopedia. На този принцип може да се създадат нови думи за всяка една област, например сайт за рекорди и екстремни спортове или автомобили би могъл да има домейн Extremopedia.com/net/biz…, сайт на селскостопанска тематика би могъл да има домейн Agripedia.com/net/biz… или Agraropedia.com/net/biz…, сайт за туризъм и пътешествия би могъл да се помещава на адрес Travelopedia.com/net/biz… или Touristopedia.com/net/biz… и т.н.

Често използвана добавка е и -landia, например weblandia, cyberlandia и пр.

Думите могат да се преработят по всевъзможен начин. Често думата се съкращава и за окончание се поставя -ma или -mo – на този принцип се създават думи като Ultima, Ultimo (от ultimate), Extrema, Extremo (от extreme), Informa (от information) и т.н. Тези думи могат да се съчетаят с други преработени или речникови думи.

Друг вариант е към думата да се добавят -um, -us или -is, така че тя да звучи като латинска /тъй като много латински думи имат такива окончания/. Например exotic може да се превърне в exoticum или exoticus, travel – в travelis и т.н.

Друго често ползвано окончание е -ica – например Balkanica, virtualica и пр.

Можете да преработите и цяло популярно словосъчетание, като го „нагласите“ според нуждите и замисъла си. Например сайта GloboSapiens.net е използвал за домейна си преработен вариант на Homo Sapiens.

Идеята на подобни домейни е, че с промяна на 2-3 букви в някоя дума или израз може да се получи ново, уникално название, което да отличава домейна ви сред останалите и при желание и възможности би могло да се превърне във ваша запазена търговска марка и изключително популярен уеб сайт. От подобен тип е дори домейна на най-известната и ползвана в интернет търсеща машина Google.com – нейния домейн е преработка на думата Googol, което е английското название на цифра със 100 нули след единицата (10 на стотна степен). По времето когато е създаванa търсачката Google.com (края на 1996 г. – началото на 1997 г.) домейна Googol.com е бил вече регистриран.