Търговски закон – виж, изтегли 1, изтегли 2

Закон за електронната търговия – виж, изтегли, уикипедия

Закон за платежните услуги и платежните системи – виж, изтегли, коментари

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние – виж, изтегли

Закон за пазарите на финансови инструменти – виж, изтегли

Закон за защита на потребителите – виж, изтегли, уикипедия

Закон за малките и средни предприятия – виж, изтегли 1, изтегли 2

Закон за електронните съобщения – виж, изтегли 1, изтегли 2

Закон за защита на личните данни – виж, изтегли, коментари

Закон за авторското право и сродните му права – виж, изтегли, уикипедия