СТЪПКА 1

Кликнете върху иконата на Outlook Express

СТЪПКА 2

От горното меню на панела кликнете върху Tools, а след това – върху Accounts…

СТЪПКА 3

В прозореца Internet Account изберете етикета Mail, маркирайте вашия акаунт и след това кликнете на бутона Properties

СТЪПКА 4

Изберете Advanced и сложете отметка пред Leave a copy of message on server.

За да настроите след колко дни да се изтриват автоматично писмата ви от сървъра, то поставете отметка на Remove from server after и с цифра посочете броя им.