Стартирайте Windows Live Mail като кликнете върху иконката на Десктопа.

1. Изберете меню „Акаунти“ (Accounts), след това кликнете върху бутона „Имейл“ (E-mail)

2. В прозореца, който се отваря, трябва да попълните следните данни:
– Имейл адрес (E-mail address)
– Парола (Password)
– Показвано име за изпратените съобщения (Display name for delivered messages)

След като въведете данните, проверете дали има отметка на опциите „Запомни тази парола“ (Remember this password) и „Ръчно конфигуриране на настройките на сървъра“ (Manually configure server settings). След това изберете „Напред“ (Next).

3. Със следващата стъпка идва същинската част, а именно изборът на протокол (IMAP/POP3), входящ и изходящ сървър. Според това какъв протокол ще използвате (IMAP или POP) избирате от падащото меню съответния „Тип на сървъра“ (Server type).

– В полето „Адрес на сървъра“, в секцията за Данни за сървъра за входяща поща (Server address), въведете mail.host.bg

– В полето „Порт“ (Port) не променяйте нищо.

– Ако искате да ползвате защитена връзка към мейл сървъра, сложете отметка на „Изисква защитена връзка (SSL)“ (Requires an encrypted connection). Това автоматично ще промени порта в полето „Порт“.
– Ако ползвате POP3, портът ще се промени от 110 на 995.
– Ако ползвате IMAP, портът ще се промени от 143 на 993.

– Оставете падащото меню „Удостоверяване чрез“ (Authentication) както е.

– В полето „Потребителско име за влизане“ (Username for login) напишете целия мейл адрес – например user@domain.com.

– В полето „Адрес на сървъра“, в секция Данни за сървъра за изходяща поща (Server address), въведете mail.host.bg

– Ако сте избрали да НЕ използвате защитена връзка, размаркирайте полето „Изисква защитена връзка (SSL)“ (Requires an encrypted connection) и въведете 25 в полето „Порт“ (Port).

– Ако искате да ползвате защитена връзка към мейл сървъра при изпращане, сложете отметка на „Изисква защитена връзка (SSL)“ (Requires an encrypted connection) и в полето „Порт“ (Port) въведете 587.

– Задължително е да поставите отметка на „Изисква удостоверяване“ (Requires authentication)

Изберете „Напред“ (Next).

4. Следващият прозорец ви информира, че мейл акаунтът е добавен. Кликнете върху бутон „Готово“ (Finish).