В този модул можете да изберете версията на PHP, както и да зададете някои от параметрите, които се използват от интерпретатора на скриптовия език. За целта трябва да се логнете в контролния панел и да изберете „Настройка на PHP“.

В основната страница на модула има списък на сайтовете в акаунта и активната версия на PHP  за всеки от тях.Проверка за всички активни PHP модули: основни, допълнителни и активирани по желание на потребителя, можете да направите от страницата за phpinfo.
Кликнете на „Редактирай“, за да разгледате или промените настройки на PHP за конкретен домейн.

Host.bg предлага избор от следните PHP версии:

PHP 4.4.9
PHP 5.0.5
PHP 5.1.6
PHP 5.2.17
PHP 5.2.17s
PHP 5.3.27
PHP 5.3.8
PHP 5.4.4
PHP 5.4.17
PHP 5.5.1

Настройките на PHP могат да бъдат направени по няколко начина, за улеснение, за част от параметрите е предложен удобен интерфейс за избор на техните стойности. В интерфейса са включени следните параметри:

expose_php  onoff
display_errors  onoff
short_open_tag  onoff
allow_url_fopen  onoff
register_globals  onoff
magic_quotes_gpc  onoff
output_buffering  onoff
upload_max_filesize  (2 – 250) M
post_max_size  (2 – 250) M
max_input_time  (30 – 3600)
session.gs_maxlifetime  (1 – 3600)
max_input_vars  (1000 – 5000)
memory_limit  (32 – 256) M
max_execution_time  sec (max 30)

Повече информация за работа с PHP можете да получите на следните страници:

Как да ползвам PHP5?
Как да изключа safe_mode на PHP?
Как да заредя допълнителни модули?