Стартирайте Outlook 2007 като кликнете върху иконата на Desktop.

В менюто Tools изберете Account Settings

Изберете E-mail -> New

Маркирайте полето пред текста Manually configure server settings or additional server types и натиснете бутона Next.

Маркирайте радио бутона Internet E-mail и натиснете бутона Next.

Въведете следните данни:

– вашето име
– пощенската кутия, за която настройвате акаунта
– вид на акаунта (изберете от падащото меню): POP3 или IMAP
– Incoming mail server: mail.host.bg
– Outgoing mail server (SMTP): mail.host.bg
– Потребителско име: цялото име на пощенската кутия
– Паролата, която сте задали при създаването на пощенската кутия
– Маркирайте полето Remember password

Последното поле „Require logon using Secure Password Authentication (SPA)“ НЕ трябва да се
маркира

НЕ натискайте бутона Test Account Settings засега.

Натиснете бутона More Settings

Въведете:

Име на акаунта – напр. името на пощенската кутия
Организация – напр. име на фирма
Имейл за отговор – обикновено името на пощенската кутия

Кликнете на следващия таб горе Outgoing Server

ВАЖНО: Маркирайте полето My outgoing server (SMTP) requires authentication

Кликнете на следващия таб Connections

Уверете се, че е маркиран радио-бутона Connect using my local area network (LAN)

Изберете следващия таб Advanced

В зависимост от избрания протокол трябва да използвате един от следните портове:

за IMAP – порт 143
за POP3 – порт 110

Ако маркирате „This server requires an encrypted connection (SSL)“ трябва да изполвате съответно портове:

за IMAP – порт за SSL връзка 993
за POP3 – порт за SSL връзка 995

За Outgoing server (SMTP) изберете порт 25

Ако искате да изпращате е-пощата си по защитена връзка, в полето „Use the following type of encrypted connection“ изберете:  587

! Използването на TLS или SSL връзка и съответните портове е решение на проблема с неработещ порт 25, което е често срещано, тъй като много Интернет доставчици блокират този порт.

Маркирайте полето Leave a copy of messages on the server. Ако не е маркирано това поле, Outlook ще изтегля писмата ви на локалния компютър и няма да пази копие на сървъра.

По желание може да активирате последните две настройки:

– Изтрий от сървъра след … дни
– изтрий от сървъра когато са изтрити от Deleted Items

Натиснете бутона ОК и в отворения прозорец кликнете бутона Test Account Settings

Натиснете бутона Close, в следващия прозорец натиснете бутона Finish