К-9 е мейл клиент за мобилни телефони, работещи с операционната система Android.

Той не е инсталиран на вашия телефон по подразбиране. За се сдобиете с него трябва да го изтеглите, като използвате приложението Play Store на вашия мобилен телефон.

Инсталирайте K-9 мейл и го стартирайте. Ще получите информация какво е K-9 и какви функции има. Изберете Next

На следващата стъпка въведете мейл адреса ви във формат (user@domain.com) и паролата за него. След въвеждането им натиснете Next

Изберете протокола, който ще ползвате (POP3 или IMAP).

След избирането на POP3 или IMAP трябва да конфигурирате настройките за входяща поща (Incoming Server Settings)

Username (Потребителско име) – въвеждате мейл адреса ви във формат (user@domain.com)
Password (Парола) – въвеждате паролата за вашия мейл
IMAP Server (IMAP сървър) – въведете mail.host.bg
Security (Защита) – изберете дали да използвате защитена или нормална връзка към мейл сървъра за получаване на писмата.

– ако желаете да използвате защитена връзка изберете „SSL (always)“. Портът трябва да се промени автоматично в зависимост от това дали ползвате POP3 или IMAP.
За POP3 портът е 995 (въведете го в секцията „Port“ ако не се промени автоматично)
За IMAP портът е 993 (въведете го в секцията „Port“ ако не се промени автоматично)

– ако желаете да използвате нормална връзка изберете „None“
За POP3 портът е 110 (въведете го в секцията „Port“ ако не се промени автоматично)
За IMAP портът е 143 (въведете го в секцията „Port“ ако не се промени автоматично)

Останалите настройки в тази страница оставете без промяна и натиснете Next

Идва ред за настройките на изходящия сървър (Outgoing Server Settings)

В полето SMTP Server (SMTP сървър) въведете mail.host.bg
В полето Security (Защита) изберете дали да използвате защитена или нормална връзка към мейл сървъра за изпращане на писмата.

Изберете TLS (always) и в полето „Port“ въведете 587.

Username (Потребителско име) – въведете мейл адреса ви (ако не е въведен)
Password (Парола) – въведете паролата за вашия мейл (ако не е въведена)

За да продължите изберете Next.

На следващия екран може да си конфигурирате телефона, през колко време да Ви проверява пощата, както и дали да ви информира за нови писма, дали когато има ново писмо в пощата Ви телефона да го изтегля (Push функцията, която по подразбиране избрана). След тази настройка натиснете Next

На последния екран в полето Give this account a name въведете името на този мейл акаунт например „Служебен мейл“

В полето Type your name (displays on outgoing messagess) въведете името, от което да се получават писмата, които изпращате. За да завършите конфигурирането изберете Done

! Използването на SSL (always) и TLS (always) връзка и съответните портове е решение на проблема с неработещ порт 25 за изходящ сървър, което е често срещано, тъй като някой мобилни оператори блокират този порт.