За да конфигурирате електронната поща на вашия смартфон с операционна система Symbian влезте в менюто Имейл.

После избирате Нова

На следващия екран избирате Старт

В следващата стъпка телефона ще изкара готови конфигурации. От този екран избирате Други

На следващия екран е нужно да въведете вашият мейл адрес и паролата за него:

Адрез за електронна поща – въвеждате мейла във формат user@domain.com
Парола – въвеждате паролата за вашия мейл

след въвеждането натискате ОК

На екрана, който ще се появи посочвате POP/IMAP

В следващата стъпка започва същинската част – самото конфигуриране

Адрес за електр. поща – въвеждате мейл адреса ви
Потребителско име – отново въвеждате мейл адреса ви
Парола – въвеждате паролата за вашия мейл
Тип пощенска кутия – тук избирате протокола, който ще ползвате (POP или IMAP).
Сървър входяща поща – mail.host.bg
Защита входяща поща – тук избирате дали да използвате защитена или нормална връзка към мейл сървъра за получаване на писмата.

– ако желаете да използвате защитена връзка изберете SSL/TLS. Порта трябва да се промени автоматично в зависимост от това дали ползвате POP или IMAP.
За POP порта е 995 (въведете го в секцията „Номер входящ порт“ ако не се промени автоматично)
За IMAP порта е 993 (въведете го в секцията „Номер входящ порт“ ако не се промени автоматично)

– ако желаете да използвате нормална връзка изберете „Без“
За POP порта е 110 (въведете го в секцията „Номер входящ порт“ ако не се промени автоматично)
За IMAP порта е 143 (въведете го в секцията „Номер входящ порт“ ако не се промени автоматично)

Сървър изходяща поща – mail.host.bg
Защита изходяща поща – тук избирате дали да използвате защитена или нормална връзка към мейл сървъра за изпращане на писмата изберете StartTLS и в полето „Номер изходящ порт“ въведете 587.

Когато завършите конфигурацията изберете бутона „Запиши“

! Използването на SSL/TLS и StartTLS връзка и съответните портове е решение на проблема с неработещ порт 25, което е често срещано, тъй като някой мобилни оператори блокират този порт.